Reparaties & Storingen
 
Doet zich onverhoopt een storing voor, dan is een snelle reactie natuurlijk cruciaal. Maar de servicemonteur moet ook weten wat hem te doen staat én alle gereedschappen en materialen bij zich hebben die nodig zijn. Die drie schakels moeten intelligent op elkaar aansluiten om de hinder van storingen echt te minimaliseren. De serviceorganisatie van Hobart Nederland heeft dit perfect in de vingers.
 
Heeft u een storing? 
- Bel met onze servicemedewerkers op 0348 - 46 26 01 (24 uur per dag) of
- Vul het storingsformulier in (zie link rechtsboven).
  (Dit formulier wordt alleen tijdens kantooruren gelezen.)
 
Heeft u een servicesprogramma bij Hobart Nederland?
Wij zorgen ervoor dat de monteur snel ter plekke is om u te helpen. U heeft voorrang met uw storing en u krijgt korting op reistijd, arbeid en onderdelen.
 
 
Heeft u nog GEEN serviceprogramma bij Hobart Nederland?
Als u besluit om gelijktijdig een onderhoudsprogramma af te sluiten, dan profiteert u meteen van bovengenoemde korting! Natuurlijk zorgen wij ervoor dat de monteur zo snel mogelijk ter plekke is om u te helpen. 
Storing melden
Referenties
Hotel New York, Rotterdam "het aantal storingen is aanzienlijk minder geworden"
Woonzorggroep Samen, Schagen - “Hobart weet waar ze over praat”