Certificaten
 
Voldoen aan CFK-wetgeving
Wanneer u voor een serviceovereenkomst op de koelapparatuur van Foster kiest, dan dragen wij er zorg voor dat u voldoet aan alle technische en administratieve verplichtingen voor de apparatuur die we in onderhoud hebben. De verplichte koeltechnische werkzaamheden die voortvloeien uit de CFK-wetgeving voeren wij dan ook uit.
 

Certificaten
Hobart, Bonnet en Foster servicemonteurs beschikken over:
• een STEK / F-gassen certificaat (koeltechniek)
• een PED certificaat (koeltechniek)
• een NEN 3140 certificaat (veiligheid elektrische installaties)
• een VCA certificaat (individueel veiligheidskennis- opleidingsniveau van medewerkers)

Storing melden
Referenties
Hotel New York, Rotterdam "het aantal storingen is aanzienlijk minder geworden"
Woonzorggroep Samen, Schagen - “Hobart weet waar ze over praat”